CFO 4.0 – strażnik równowagi celów krótko i długoterminowych

Polecamy znakomity artykuł Bartosza Radziszewskiego, partnera Business Dialog, organizatora Konkursu CFO Roku oraz przewodniczącego Jury.

Znajduje się w serwisie Digital Finance Excelence, jednego z programów Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”, czyli TUTAJ