Efektywność funkcji finansowej w firmie – raport Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”

Na czerwcowym warszawskim spotkaniu Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” – kończącym cykl spotkań i analiz dotyczących efektywności działu finansowego w firmie – doszliśmy do ciekawego wniosku: w miarę jak firma rośnie i doskonali procesy, coraz więcej czynności dawniej wykonywanych przez zespoły finansowe przenosi się do „źródła” , czyli z działu finansowego do działów operacyjnych. Zespół finansowy koncentruje się na zadaniach tworzących wartość dla firmy, tworzących jej przewagę konkurencyjną w oparciu o mechanizmy finansowe oraz na wspieraniu działów biznesowych. „W dojrzałych firmach finanse wspierają biznes w osiąganiu ponadprzeciętnych wyników, nie wyręczając operacji w wykonywaniu zadań w procesach, które przebiegają przez te działy” – mówiła Marta Dylewska z Kapituły KDF Dialog, wcześniej dyrektor finansowy korporacji, w Skanska, obecnie w mniejszej firmie Neauvia.

TUTAJ znajduje się raport na ten temat. Zapraszamy do lektury.