Konferencja i Gala CFO Roku
27.09.2024

Konferencja "CFO Roku 2024" jest prestiżowym wydarzeniem, które skupia środowisko biznesowe w celu poznania, docenienia i twórczego udoskonalenia najlepszych praktyk i projektów dyrektorów zarządzających i finansowych z różnych branż. Konferencja służy również wyrobieniu sobie opinii na temat najnowszych trendów i wyzwań w gospodarce oraz zbudowaniu silnych relacji biznesowych.

Udział w tej Konferencji jest obowiązkowym elementem budowy marki osobistej dyrektora finansowego, a udział w Konkursie potwierdzeniem jej wysokiej jakości.

9.30 - 17.00 Konferencja

Sytuacja geopolityczna i ekspansja polskiego biznesu.

Praktyki przejścia z modelu biznesowego opartego na taniej pracy do modelu polegającego na tworzeniu wyższej wartości dodanej.

Wnioski CFO z pilotaży zastosowania modelu AI do księgowania faktur.

Zakup i rozwój kompetencji AI w firmie czy outsourcing procesu wymagającego AI – przesłanki wyboru strategii.

Relacja CEO i CFO.

Wiarygodne źródła wiedzy i opinii według właścicieli firm i członków zarządów – realia i złudzenia.

Podnoszenie świadomości finansowej w pozafinansowych działach firm i organizacji

Hyde Park

18.00 - 22.00 Gala ogłoszenia laureata i wyróżnionych w Konkursie CFO Roku 2024.


Konferencja i Gala odbędzie się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

<small>CFO Roku 2023</small>
<small>Konferencja i Gala CFO Roku
27.09.2024</small>
<small>Konferencja i Gala CFO Roku
27.09.2024</small>
<small>CFO Roku 2023</small>
CFO Roku 2023

Zostań Patronem CFO Roku 2024

KONKURS CFO ROKU JEST NIEZALEŻNY FINANSOWO I MERYTORYCZNIE. PATRONAT JEST WYRAZEM UZNANIA DLA ORGANIZATORA - FUNDACJI KDF. Jesteś zainteresowany współpracą przy najnowszej edycji konkursu? Jeśli jesteś instytucją naukową lub edukacyjną, stowarzyszeniem biznesowym lub profesjonalnym, innym podmiotem wspierającym menedżerów, zapraszamy.

Shadow Image Shadow Image
Shape

Poprzednie edycje realizowane w formule z partnerami