Konkurs

Konkurs jest cyklicznym przedsięwzięciem Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”, realizowanym we współpracy z ADN Akademia (więcej o nich w Organizator). Laureat jest ogłaszany na uroczystej Gali podczas jesiennego Forum Dyrektora Finansowego.

CFO Roku 2022 został Piotr Pirogowski, CFO w Okechamp. Wyróżniony został Jakub Djabou, CFO w Meble.pl.

Misją  Konkursu CFO Roku jest wyeksponowanie i uhonorowanie  wybitnych polskich dyrektorów finansowych oraz rekomendowanie najlepszych praktyk zarządzania finansami dla rozwoju biznesu w Polsce.

Tytuł CFO Roku jest przyznawany dyrektorowi finansowego za wybitne kompetencje, wysokiej jakości partnerstwo biznesowe,  zrealizowanie pod jego kierownictwem projektu lub innego działania, które wymiernie wpłynęło na sytuację biznesową firmy i jej możliwości rozwoju, jej płynność finansową, rentowność.

Laureat otrzymuje statuetkę w postaci rzeźby artysty Janusza Jędrzejowskiego z Galerii WieleSztuki.

Pod uwagę są brane projekty ukończone w roku poprzedzającym daną edycję Konkursu, np. cyfrowe, organizacyjne, finansowe. W Konkursie biorą dyrektorzy finansowi z firm zatrudniających ponad 150 pracowników, z siedzibą w Polsce (z wyłączeniem banków i funduszy inwestycyjnych), podlegające polskiemu prawodawstwu, posiadające dobrą sytuację finansową.

 • Każdy może zgłosić kandydata do Konkursu, również kandydat może się sam zgłosić.
 • Kandydat wypełnia ankietę oraz przedstawia biegłemu rewidentowi – i tylko jemu – sprawozdanie finansowe za ostatni rok/kwartał.
 • Kandydat może być zaproszony na spotkanie stacjonarne Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” w jednym z 12 miast lub online, aby przedstawić się społeczności, ze wsparciem klubowego moderatora. Omawiane jest zagadnienie, które było przedmiotem projektu lub działania zrealizowanego przez kandydata. W spotkaniu uczestniczy co najmniej trzech członków Jury.

Ostateczną decyzję podejmuje w tajnym głosowaniu Jury w składzie:

 1. Bartosz Radziszewski, partner Business Dialog, – przewodniczący Jury
 2. Iwona D. Bartczak, partner Business Dialog, szefowa Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”
 3. Dorota Grudzień, coach i trener przywództwa, członek The Johna Maxwella Team, dyrektor zarządzający w Arthur Hunt
 4. Joanna Seklecka, CEO w eService, wcześniej CFO tej firmy
 5. Marcin Chomiuk, partner zarządzający ADN Podatki
 6. Karol Marek Klimczak, profesor ekonomii i zarządzania, wykładowca Politechniki Łódzkiej, autor książki „Organizational Change and Relational Resources”, współtwórca klubowego programu WatchTheCashFlow
 7. Roman Kotapski, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wydawca magazynu „Controlling i Zarządzanie”
 8. Jacek Nawrot, ekspert ICT
 9. Roman Seredyński, biegły rewident, partner zarządzający UHY ECA
 10. Grzegorz Słomkowski, wiceprezes w PAIH Grupa PFR, wcześniej CFO w biznesie
 11. Marek Szelągowski, adiunkt w PAN, ekspert dynamic BPM, autor książki „Dynamic BPM in the Knowledge Economy: Creating Value from Intellectual Capital”

Konkurs CFO Roku promuje następujące podejście do roli i kompetencji dyrektora finansowego:

Główny zadaniem CFO i całego zarządu jest łączenie długoterminowych celów opartych na pojawiających się możliwościach i silnych stronach firmy oraz celów krótkoterminowych opartych na posiadanych zasobach i uwzględniających aktualne blokady. Odpowiada za budowanie odporności firmy.

CFO jest właścicielem najważniejszego procesu w firmie: zbierania, przetwarzania, interpretacji i dystrybucji informacji. Dyrektor finansowy mający dostęp do setek danych musi określić ich istotność dla firmy i dla poszczególnych interesariuszy, zanim przedstawi je dalej.

W dojrzałych firmach CFO i finanse wspierają biznes w osiąganiu ponadprzeciętnych wyników, nie wyręczając operacji w wykonywaniu zadań w procesach, które przebiegają przez te działy.

Profesjonalny CFO i jego zespół zajmuje się sprawami, które mają bezpośredni wpływ na biznes, które tworzą istotną wartość. Zadania i procesy, które są rutynowe, wystandaryzowane, powtarzalne, aczkolwiek konieczne, wykonuje albo wyspecjalizowana firma zewnętrzna, albo algorytmy, albo stanowią margines zadań działu finansowego.

Najcenniejszą kompetencją profesjonalną CFO jest dobre rozumienie przepływów finansowych wewnętrznych i zewnętrznych. Księgowość, podatki, prawne aspekty są drugorzędne, bo te kompetencje ma lokalny doradca podatkowy czy księgowy. A CFO musi wiedzieć, skąd i kiedy wpływa kasa, na co ją wydajemy, kiedy i ile będziemy jej potrzebować oraz ile nas kosztuje.

Skuteczny CFO może oddziaływać z pozycji stanowiska czy dostępu do danych, ale lepiej jeśli używa swoich zdolności interpersonalnych.  Firma zajdzie dalej – i on wraz z nią – jeśli postawi na dialog z osobami z innych działów firmy. Jest on możliwy, gdy dyrektor finansowy autentycznie zbliży się do pracowników, gdy wiele razy pójdzie do ludzi i ich miejsc pracy, do magazynu, na halę fabryczną.

Regulamin Konkursu CFO Roku 2022 i Nota RODO

Jeśli chcesz kogoś rekomendować do Konkursu CFO Roku 2022 lub masz inną sprawę, napisz do nas. Nasz email to  kontakt@businessdialog.pl

Poniższy formularz zgłoszeniowy i  ankietę wypełnia dyrektor finansowy, kandydujący do tytułu CFO Roku 2022.