Konkurs jest cyklicznym przedsięwzięciem Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”.
Konkurs jest cyklicznym przedsięwzięciem Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”.
Shadow Image

Konkurs jest cyklicznym przedsięwzięciem Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”.

Laureat jest ogłaszany na uroczystej Gali jesienią każdego roku.

2 edycja

11 osobowe Jury

1800 społeczność KDF Dialog

Shadow Image
Klub Dyrektorów Finansowych "Dialog"

Misja

Misją Konkursu CFO Roku jest wyeksponowanie i uhonorowanie wybitnych polskich dyrektorów finansowych oraz rekomendowanie najlepszych praktyk zarządzania finansami dla rozwoju biznesu w Polsce.

Tytuł CFO Roku jest przyznawany dyrektorowi finansowego za wybitne kompetencje, wysokiej jakości partnerstwo biznesowe, zrealizowanie pod jego kierownictwem projektu lub innego działania, które wymiernie wpłynęło na sytuację biznesową firmy i jej możliwości rozwoju, jej płynność finansową, rentowność.

Laureat otrzymuje statuetkę w postaci rzeźby artysty Janusza Jędrzejowskiego z Galerii WieleSztuki.

CFO Roku
Misja
Misja
CFO Roku
CFO Roku

Pod uwagę są brane nie tylko kompetencje i postawa kandydata, ale również projekt ukończony pod jego kierownictwem w danym roku lub w roku poprzedzającym daną edycję Konkursu, np. cyfrowy, organizacyjny, finansowy. Do Konkursu zaproszeni są dyrektorzy finansowi z firm zatrudniających ponad 150 pracowników, z siedzibą w Polsce (z wyłączeniem banków i funduszy inwestycyjnych), podlegające polskiemu prawodawstwu, posiadające dobrą sytuację finansową.

Zasady kandydowania

  • Każdy może zgłosić kandydata do Konkursu, również kandydat może się sam zgłosić.

 

  • Kandydat wypełnia ankietę oraz przedstawia biegłemu rewidentowi – i tylko jemu – sprawozdanie finansowe za ostatni rok/kwartał.

 

  • Kandydat może być zaproszony na spotkanie stacjonarne Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” w jednym z 12 miast lub online, aby przedstawić się społeczności, ze wsparciem klubowego moderatora. Omawiane jest zagadnienie, które było przedmiotem projektu lub działania zrealizowanego przez kandydata. W spotkaniu uczestniczy co najmniej trzech członków Jury.

Idea

Konkurs CFO Roku promuje następujące podejście do roli i kompetencji dyrektora finansowego:

CFO jest właścicielem najważniejszego procesu w firmie: zbierania, przetwarzania, interpretacji i dystrybucji informacji. Dyrektor finansowy mający dostęp do setek danych musi określić ich istotność dla firmy i dla poszczególnych interesariuszy, zanim przedstawi je dalej.

Główny zadaniem CFO i całego zarządu jest łączenie długoterminowych celów opartych na pojawiających się możliwościach i silnych stronach firmy oraz celów krótkoterminowych opartych na posiadanych zasobach i uwzględniających aktualne blokady. Odpowiada za budowanie odporności firmy.

W dojrzałych firmach CFO i finanse wspierają biznes w osiąganiu ponadprzeciętnych wyników, nie wyręczając operacji w wykonywaniu zadań w procesach, które przebiegają przez te działy.

Profesjonalny CFO i jego zespół zajmuje się sprawami, które mają bezpośredni wpływ na biznes, które tworzą istotną wartość. Zadania i procesy, które są rutynowe, wystandaryzowane, powtarzalne, aczkolwiek konieczne, wykonuje albo wyspecjalizowana firma zewnętrzna, albo algorytmy, albo stanowią margines zadań działu finansowego.

Najcenniejszą kompetencją profesjonalną CFO jest dobre rozumienie przepływów finansowych wewnętrznych i zewnętrznych. Księgowość, podatki, prawne aspekty są drugorzędne, bo te kompetencje ma lokalny doradca podatkowy czy księgowy. A CFO musi wiedzieć, skąd i kiedy wpływa kasa, na co ją wydajemy, kiedy i ile będziemy jej potrzebować oraz ile nas kosztuje.

Skuteczny CFO może oddziaływać z pozycji stanowiska czy dostępu do danych, ale lepiej jeśli używa swoich zdolności interpersonalnych. Firma zajdzie dalej – i on wraz z nią – jeśli postawi na dialog z osobami z innych działów firmy. Jest on możliwy, gdy dyrektor finansowy autentycznie zbliży się do pracowników, gdy wiele razy pójdzie do ludzi i ich miejsc pracy, do magazynu, na halę fabryczną.

Shape Images
Shadow

Laureat otrzymuje statuetkę w postaci rzeźby artysty Janusza Jędrzejowskiego z Galerii WieleSztuki.

Rzeźbę autorstwa Janusza Jędrzejowskiego – którą otrzymuje Laureat – wybraliśmy w Galerii WieleSztuki, od lat współpracującej z Klubem. Statuetka jest więc dziełem sztuki, owocem natchnienia artysty.

"Oby zawsze inspirowała CFO Roku do tak twórczej pracy, jak ta za którą został nagrodzony.*"
Iwona D. Bartczak
szefowa Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”