Gala CFO Roku 2022 w dniu 6.10.2022
Gala CFO Roku 2022 w dniu 6.10.2022
Shadow Image

Gala CFO Roku 2022 w dniu 6.10.2022

W czwartek 6.10.2022 na uroczystej Gali Konkursu CFO Roku Bartosz Radziszewski, przewodniczący Jury Konkursu ogłosił wyniki Konkursu CFO Roku 2022, w ub. roku organizowanego przez Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog” we współpracy z ADN Akademia.

Ponad 1000 gratulacji dla Laureata

Shadow Image

Piotr Pirogowski  w ciągu ostatniego 1,5 roku był głównym architektem połączenia dwóch największych firm przetwarzających pieczarki. „Udało mi się doprowadzić do:

  1. Stworzenia największej firmy przetwarzającej pieczarki na świecie,
  2. Sprzedaży 51 % akcji firmy należącej do prywatnych właścicieli dwóm funduszom inwestycyjnym.
  3. Rozpoczęcia procesu integracji firm z Polski i Holandii.” – mówi laureat CFO Roku 2022.

Transakcja polegała na przejęciu przez dwa fundusze Cornerstone i Katesia większościowego pakietu akcji od dotychczasowych akcjonariuszy (osoby prywatne) i jednoczesnego przejęcia spółki holenderskiej Greenyard Prepared Netherlands BV  (wcześniej funkcjonującej pod marką Lutèce BV). Obie firmy tworzą grupę kapitałową Okechamp Group, która stała się największym producentem pieczarek przetworzonych na świecie. Polska firma pełni wiodącą rolę w przedsięwzięciu.

Holenderska spółka z uwagi na wysoką bazę kosztową, problemy operacyjne oraz działania polskiej konkurencji była w poprzednich okresach trwale nierentowna. Dodatkowo, spółka ta była częścią ogromnej korporacji, która nie specjalizowała się w przetwórstwie grzybów i nie posiadała branżowego know-how. „Dziś, po rocznej współpracy, udało nam się zintegrować główne procesy obu firm i radykalnie poprawić wyniki holenderskiej części Grupy Okechamp. Dużo pracy jest ciągle przed nami, szczególnie w obszarach naznaczonych różnicami kulturowymi.” – wyjaśnia Piotr Pirogowski.

Transakcja połączenia obu firm została uznana przez Cornerstone Partners za najtrudniejszy proces M&A i jeden z największych w branży spożywczej w 2021 roku. „Jestem dumny, że od początku byłem jednym z liderów tego projektu. Muszę również zaznaczyć, że ogromną pracę przy transakcji wykonał team inwestycyjny funduszu Cornerstone Partners z Tomaszem Pietrzakiem i Andrzejem Klesykiem na czele.  Wykreowaliśmy pomysł, policzyliśmy synergie, przedstawiliśmy wizję i przy pomocy pracowników i aktywów Cornerstone Partners i Kartesia udało się go zrealizować.” – kontynuuje

Połaczenie dwóch firm, działających w różnych krajach i różniących się kulturą organizacji jest dużym wyzwaniem. „Naszym celem jest pełna integracja firm, czyli, unifikacja procesów, praca na wspólnych systemach, wspólne narzędzia decyzyjne, wspólne wartości i strategię. Wiąże się to z szeregiem wewnętrznych projektów z obszaru HR, sprzedaży, logistyki, S&OP, controllingu, masterdata, IT, które mają na celu połączenie firm w jeden organizm. Te procesy są priorytetowe przez mnie.” – mówi Piotr Pirogowski.

 

I dodaje: „Budżet inwestycji, które zamierzamy wykonać przez najbliższe 3 lata kształtuje się na poziomie 100 m Euro. Jestem dumnym, że skutkiem między innymi moich działań jest wykreowanie Grupy Okechamp jako światowego lidera przetwórstwa pieczarkowego.”

Pieczarki to od lat polska specjalność eksportowa. W ostatnich latach ok. 60-70 proc. produkcji trafiało na eksport. Mimo pandemicznych trudności w 2021 r. Polska utrzymała pozycję światowego lidera w eksporcie pieczarek z 32-proc. udziałem w światowym eksporcie. Będąca na drugiej pozycji Kanada osiągnęła udział 20-proc., zaś trzecia Holandia – 14-proc.

Według statystyk GUS, w ostatniej dekadzie wartość polskiego eksportu tych grzybów na rynki światowe wzrosła o ok. 47 proc., zaś wolumen o ponad 27 proc. Pieczarki z Polski cieszą się uznaniem wśród odbiorców zagranicznych ze względu na niższą cenę niż oferowana przez producentów z Europy Zachodniej, a także z uwagi na bardzo wysoką jakość.

Wyróżnienie w tegorocznej edycji otrzymał Jakub Djabou, CFO w Meble.pl . Wedle słów Bartosza Radziszewskiego: „Jakub Djabou wykazał się wyjątkowym talentem, wiedzą i umiejętnościami, które umożliwiły firmie wyjście z trudnej sytuacji i osiągnięcie ponad przeciętnych wyników na wysoce konkurencyjnym rynku.” Tym przekonał do siebie Jury.

Głównym produktem, jaki wytwarza spółka są meble na wymiar. Każde zamówienie/produkt jest inny, to znaczy posiada różne specyfikacje, zestawy akcesoriów, zużycie surowca, itd. Kluczem do sukcesu jest perfekcyjna wycena każdego zamówienia, więc każdy produkt ma dokładna analitykę kosztu. W planie kont mamy wyszczególnione procesy (produkcja/pakowanie/magazynowanie), każdy z procesów jest alokowany do każdego produktu. Rozdrobnienie klientów wymaga bardzo dokładnego oszacowania marży generowanej na danych produkcie, ponieważ w zależności od kanału sprzedaży marża waha się nawet o 50%. „Dążę do tego, aby mieć podgląd live na rentowność.” – deklaruje Jakub Djabou.

 

Tylko podgląd live – czyli monitorowanie całego procesu, wszystkich etapów, na bieżąco  – pozwala podejmować decyzje w tempie adekwatnym do dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej.

 

Byłem odpowiedzialny za proces restrukturyzacji. Stworzyłem model finansowy, raportowanie zarządcze spółki, wdrożyłem narzędzie BI w całej organizacji, stworzyłem politykę data driven, ułożyłem nowy plan kont, wdrożyłem nowy system rozliczania kosztów produkcji, przeprojektowałem dział marketingu, przemodelowałem strukturę kosztów marketingu, wdrożyłem narzędzie do zarządzania płynnością, wdrożyłem politykę zarządzania należnościami oraz proces windykacji. Efektem wszystkich prac jest wykonanie układu restrukturacyjnego, zmiana struktury finansowej spółki, przywrócenie rentowności i powrót na ścieżkę wzrostu.” – mówi Jakub Djabou, a liczby poświadczają jego  słowa: wzrost przychodu  100% (45 mln w 2019, 90 mln w 2021), wzrost zysku netto (-7 mln w 2019, 6 mln w 2021), wzrost marży ebitda o 100%, do 12%.